پروژه های در دست اقدام

امسال و سال آینده پروژه های پژوهشی آزمایشگاه نانوآپتوالکترونیک همچنان روند توسعه خود را ادامه می دهد به طوری که در حال حاضر پروژه های مهمی در جهت تکمیل و توسعه پروژه های گذشته و با توجه به نیاز روز کشور و دانشگاه و البته صنعت با هدف تولید علم و تکنولوژی تعریف شده است، که برخی از این پروژه ها عبارتند از:

  • شبیه سازی اثر نقایص اپتیکی در مدارهای مجتمع بلور فوتونی

 

  • اثرات پلاسما جت بر ساخت بیوسنسورها

 

  • طراحی و ساخت دیودهای چندلایه¬ نشر نور آلی از طریق بهینه سازی روند انتقال بار

 

  • بررسی خواص نانو مواد و نانو ذرات در سلول های خورشیدی پلیمری

 

  • لیتوگرافی بلورهای نوری در ابعاد میکرومتری

 

  • بررسی تاثیر پارامترهای کند و پاشی روی لایه های اکسید شفاف نوع n یا p

 

  • بررسی مکانیسم عملکرد تزریق بار الکتریکی در ساختارهای چند لایه پلیمری

 

  • امکان سنجی ساخت لیزر آلی فوق فشرده با آستانه پایین

برای سال های آتی نیز پروژه های بسیاری در مرحله مطالعه قرار دارد که در صورت به وجود آمدن شرایط مناسب آنها نیز ان شالله عملیاتی خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *